Żłobek Miejski Nr 2 w Elblągu przywiązuje szczególną uwagę do prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.zlobek2.elblag.pl.

Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.

Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron żłobka. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony żłobka.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Żłobka Miejskiego nr 2

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach żłobka nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.