O nas

„Dziecku dać i zapewnić to czego potrzebuje
Rodzicom dać i zapewnić to czego oczekują„

Żłobek Miejski Nr 2 w Elblągu przy ulicy Adama Asnyka 4 jest jednostką budżetową Gminy Miasto Elbląg, działającą w oparciu o Ustawę z dnia 04 lutego 2011 ”o opiece nad dziećmi do lat 3” /Dz. U. Nr 45. poz. 235 z póź. zm /

Organ założycielski: Rada Miejska w Elblągu

Nadzór merytoryczny: Departament Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Elbląg, ul. Łączności 1,

Obszar działania Żłobka obejmuje Miasto Elbląg.

Dyrektor Żłobka Miejskiego – Justyna  Gudalewicz

Żłobek Miejski Nr 2 na podstawie Ustawy „o opiece nad dziećmi do lat 3” przyjmuje dzieci od 5 miesiąca życia do ukończenia 3 lat lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia.

Cztery oddziały żłobkowe /grupy dziecięce/ z ogólną liczbą miejsc 110 oferują:

 • opiekę pielęgnacyjną, wychowawczą oraz edukacyjną,
 • warunki pobytu zbliżone do warunków domowych,
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
 • dbałość o rozwój umysłowy dziecka, rozwijanie myślenia, mowy, wyrabianie orientacji przestrzeni i czasu, zapoznanie z otaczającym środowiskiem,
 • kształtowanie postawy społecznej poprzez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości,
 • racjonalne i zdrowe żywienie,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i udzielenie pomocy w nagłym zachorowaniu,
 • bieżącą współpracę z Rodzicami,
 • przestrzeganie zasad epidemiologicznych,

Żłobek posiada Certyfikat „Bezpieczny żłobek”Certyfikat - Bezpieczny Żłobek

Pracownicy żłobka posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, mają ugruntowaną wiedzę popartą wysokimi umiejętnościami, doskonalą swoją pracę poprzez różne formy rozwoju zawodowego. W Naszym żłobku dzieci mają dobrze prowadzoną pracę opiekuńczo wychowawczą, zapewnione poczucie bezpieczeństwa.

W Żłobku prowadzimy program:

 • edukacja zdrowotna w zakresie higieny jamy ustnej u dzieci do lat 3, nauka mycia ząbków,
 • program zdrowia emocjonalnego ”czytaj dziecku 20 minut dziennie” w ramach Akcji Cała Polska Czyta dzieciom,
 • program edukacyjno – muzyczny „dzieci kochają muzykę i ruch”, słuchanie muzyki, poznawanie instrumentów, taniec, nauka piosenek,
 • do zajęć i zabaw wykorzystujemy chustę animacyjną,
 • prowadzimy zajęcia z dziećmi metoda Weroniki Sherbourne,

Opłaty za świadczone usługi tj. pobyt dziecka w żłobku ustala Rada Miejska w Elblągu w drodze stosownej Uchwały. Aktualne opłaty reguluje Uchwała Nr VI/120/2011 Rady Miejskiej.

Aktualne opłaty za  świadczone w żłobku usługi znajdują się w naszych aktualnościach.

Dodaj komentarz