Plan dnia

ROZKŁAD DNIA POBYTU DZIECKA DLA WSZYSTKICH ODDZIAŁÓW ŻŁOBKOWYCH

545 – 800 przyjmowanie dzieci w grupach, zabawy dowolne, rozmowy z dziećmi
800 – 830 I śniadanie według planowanego jadłospisu
830 – 845 krótka toaleta po spożyciu posiłku ( wysadzanie dzieci na nocniki, mycie po posiłku rączek, zmiana pampersów)
845 – 1000 zabawy edukacyjno-rozwojowe (realizacja planu pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej żłobka, w okresie letnim pobyt w ogrodzie)
1000 – 1020 II śniadanie według planowanego jadłospisu
1020 – 1100 zajęcia dla dzieci, zabawy indywidualne z opiekunkami
1100 – 1300 pora odpoczynku dzieci, sen, leżakowanie
1300 – 1315 przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne
1315 – 1345 obiad według planowanego jadłospisu
1345 – 1400 toaleta po spożyciu posiłku (wysadzanie dzieci na nocniki, mycie po posiłku rączek, zmiana pampersów)
1500 – 1520 podwieczorek
1520 – 1700 wspólne zabawy w grupie , odbiór dzieci

GODZINA ZAKOŃCZENIA PRACY ŻŁOBKA 1745

Uwagi do rozkładu:

  • Rozkład dnia tzw.tryb życia w poszczególnych oddziałach żłobkowych stanowi podstawę organizacji dnia pracy dla opiekunów, narzuca opiekunom rodzaj i kolejność wykonywania poszczególnych czynności, w miarę potrzeb jest również indywidualnie ustalany według potrzeb dziecka, jeżeli chodzi o potrzebę snu i żywienie, zwraca się uwagę na wiek dziecka i rozwój.
  • układanie dzieci do snu, posiłki mogą przebiegać z odchyleniami pół godzinnymi.
  • ze względu na dobro dzieci w pierwszej kolejności układamy dzieci najmłodsze, najsłabsze, nowo przyjęte
  • czas pobytu dziecka w żłobku deklaruje Rodzic w karcie zgłoszenia przy zapisie dziecka do żłobka, nie może przekraczać 10 godzin dziennie
  • w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin, za dodatkową opłatą,która jest określona w „umowie o świadczenie usług”.